Gemeentelijke Passantenhaven Nieuwegein

 
 

De Passantenhaven is bedoeld om passerende pleziervaart de gelegenheid te bieden tot overnachting. De haven ligt gunstig ten opzichte van het Amsterdam-Rijnkanaal, het Merwedekanaal en de Lek. Jaarlijks ontvangt de haven meer passanten die de gemeente Nieuwegein niet willen missen tijdens hun vaartocht. Het oude Vreeswijk, de verschillende musea en de gastvrijheid van de havenmeesters zijn slechts enkele redenen om de haven aan te doen.

De haven ontvangt hoofdzakelijk motorboten (tot vijftien meter) en kleine zeilboten (diepgang tot anderhalve meter.)

LET OP: De Koninginnesluis is VOLLEDIG gestremd tot 31 mei (laatste info WRS)

 

Nieuwegeinse haven steeds meer in trek

In 1997 is de stichting Exploitatie Watersport Plettenburg als rechtspersoon opgericht door de naast gelegen watersportvereniging "Plettenburg". Het primaire doel van deze stichting is de exploitatie van de gemeentelijke Passantenhaven die in het kader van de nieuwe ontwikkeling van Vreeswijk werd aangelegd. Sinds 1998 heeft de stichting de haven van de gemeente Nieuwegein in beheer en verzorgen de leden van de watersportvereniging de dagelijkse gang van zaken.

Het beheer

Via onderstaande link komt u terecht bij het havenreglement


Havenreglement